Elektronik Güvenlik Derneği Nedir?

- Feb 08, 2018 -

1948'de kurulan ESA, ABD'de elektronik güvenlik ve can güvenliği endüstrisini temsil eden en büyük ticaret birliğidir.


Üye şirketler, ticari, konut, sanayi ve devlet müşterileri için hırsızlık ve yangın algılama, video izleme ve elektronik erişim kontrol sistemleri kurar, entegre eder ve izler. Bölüm dernekleri birliği ile işbirliği içinde, ESA teknik ve yönetim eğitimi, hükümet savunuculuğu sağlar ve üyelerin işlerini büyütmek ve başarılı olmak için kullandıkları bilgileri, tavsiyeleri, araçları ve hizmetleri sunar.


Birlikte, ESA üyesi şirketler 500.000'den fazla endüstri profesyoneli istihdam etmekte ve 34 milyondan fazla konut ve ticari müşteriye hizmet vermektedir.


Bir çift:Bitcoin ve Blockchain Sonraki:Güney Afrika'da Alarm Securiity Derneği